Aktualności

Wielkość rynku i przyszły rozwój przemysłu wyrobów mięsnych w 202

Przetwórstwo mięsne odnosi się do gotowanych produktów mięsnych lub półproduktów z mięsa inwentarza żywego i drobiu jako głównych surowców i przypraw, zwanych produktami mięsnymi, takimi jak kiełbasy, szynka, boczek, mięso marynowane, mięso z grilla itp. To znaczy powiedzmy, wszystkie produkty mięsne, w których głównym surowcem jest mięso inwentarza żywego i drobiu oraz dodatek przypraw, nazywane są produktami mięsnymi, w tym: kiełbasa, szynka, boczek, mięso marynowane, grill itp. Mięso, suszone mięso, pulpety, przygotowane szaszłyki mięsne , paszteciki mięsne, boczek peklowany, mięso kryształowe itp.
Istnieje wiele rodzajów produktów mięsnych, aw Niemczech istnieje ponad 1500 rodzajów produktów wędliniarskich;producent kiełbas fermentowanych w Szwajcarii produkuje ponad 500 rodzajów kiełbas salami;w moim kraju istnieje ponad 500 rodzajów słynnych, wyjątkowych i doskonałych produktów mięsnych, a nowe produkty wciąż się pojawiają.Zgodnie z charakterystyką końcowych produktów mięsnych w moim kraju oraz technologią przetwarzania produktów, produkty mięsne można podzielić na 10 kategorii.
Sądząc po sytuacji przemysłu przetwórstwa mięsnego w moim kraju: w 2019 r. przemysł trzody chlewnej w moim kraju został dotknięty afrykańskim pomorem świń, a produkcja wieprzowiny spadła, a przemysł wyrobów mięsnych również spadł.Z danych wynika, że ​​w 2019 r. produkcja mięsa w moim kraju wyniosła około 15,8 mln ton.Wchodząc w rok 2020, postępy w odbudowie zdolności produkcyjnej trzody chlewnej w moim kraju są lepsze niż oczekiwano, podaż wieprzowiny na rynku stopniowo rośnie, a napięta sytuacja podażowa ma ulec dalszemu złagodzeniu.Pod względem popytowym wznowienie pracy i produkcji przebiega w sposób uporządkowany, a popyt na mięso wieprzowe jest w pełni uwolniony.Przy stabilnej podaży i popycie na rynku ceny wieprzowiny ustabilizowały się.W 2020 roku produkcja wyrobów mięsnych w moim kraju powinna wzrosnąć, jednak ze względu na wpływ nowej epidemii koronnego zapalenia płuc w pierwszej połowie roku, produkcja wyrobów mięsnych w tym roku może być taka sama jak w roku ubiegłym.
Z punktu widzenia wielkości rynku wielkość rynku przemysłu wyrobów mięsnych w moim kraju wykazuje w ostatnich latach stałą tendencję.W 2019 roku wielkość rynku przemysłu produktów mięsnych wynosi około 1,9003 bilionów juanów.Przewiduje się, że wielkość rynku różnych produktów mięsnych w moim kraju przekroczy 200 milionów ton w 2020 roku.

Przyszłe perspektywy rozwoju przemysłu przetwórstwa mięsnego

1. Niskotemperaturowe produkty mięsne będą bardziej preferowane przez konsumentów
Produkty mięsne niskotemperaturowe charakteryzują się świeżością, kruchością, miękkością, smakowitością i dobrym smakiem oraz zaawansowaną technologią przetwarzania, która oczywiście przewyższa jakością produkty mięsne wysokotemperaturowe.Wraz z poprawą warunków życia ludzi i umacnianiem się idei zdrowego odżywiania niskotemperaturowe wyroby mięsne będą zajmować dominującą pozycję na rynku wyrobów mięsnych.W ostatnich latach niskotemperaturowe produkty mięsne były stopniowo faworyzowane przez coraz większą liczbę konsumentów i stały się popularnym miejscem konsumpcji produktów mięsnych.Można zauważyć, że w przyszłości niskotemperaturowe produkty mięsne będą bardziej preferowane przez konsumentów.

2. Aktywnie rozwijać prozdrowotne produkty mięsne
Wraz z szybkim rozwojem gospodarki mojego kraju i ciągłą poprawą warunków życia ludzi, ludzie zwracają coraz większą uwagę na dietę i zdrowie, zwłaszcza na zdrową żywność, która jest zarówno funkcjonalna, jak i jakościowa.Tłuste, niskokaloryczne, niskocukrowe i wysokobiałkowe produkty mięsne mają szerokie perspektywy rozwoju.Rozwój i zastosowanie produktów mięsnych do opieki zdrowotnej, takich jak: rodzaj opieki zdrowotnej dla kobiet, typ układanki dla dzieci, rodzaj opieki zdrowotnej w średnim i starszym wieku oraz inne produkty mięsne, będą powszechnie preferowane przez ludzi.Dlatego jest to również obecna branża przetwórstwa mięsnego w moim kraju.kolejny trend rozwojowy.

3. Stale doskonalony jest system logistyki łańcucha chłodniczego produktów mięsnych
Przemysł mięsny jest nierozerwalnie związany z logistyką.W ostatnich latach mój kraj zachęcał przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą, ubojem i przetwórstwem bydła i drobiu do wdrażania modelu „hodowli na dużą skalę, scentralizowanego uboju, transportu w łańcuchu chłodniczym i świeżego przetwarzania na zimno” w celu poprawy możliwości uboju i przetwórstwa żywego inwentarza i drobiu w pobliżu i zapewnić jakość produktów mięsnych.Zbudować system logistyki łańcucha chłodniczego dla produktów zwierzęcych i drobiowych, ograniczyć przemieszczanie zwierząt gospodarskich i drobiu na duże odległości, zmniejszyć ryzyko przenoszenia chorób zwierzęcych oraz utrzymać bezpieczeństwo produkcji w branży hodowlanej oraz jakość i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych i drobiowych .W przyszłości, wraz z rozwojem technologii, system dystrybucji logistyki łańcucha chłodniczego będzie doskonalszy.

4. Stopniowo poprawia się skala i poziom modernizacji
Obecnie większość zagranicznych gałęzi przemysłu spożywczego stworzyła kompletny system przemysłowy o wysokim stopniu skali i modernizacji.Jednak produkcja przemysłu wyrobów mięsnych w moim kraju jest zbyt rozproszona, skala jednostkowa jest niewielka, a sposób produkcji stosunkowo zacofany.Wśród nich przemysł mięsny to głównie produkcja małoseryjna w stylu warsztatowym, a liczba dużych przedsiębiorstw przetwórczych jest niewielka, a większość z nich zajmuje się głównie ubojem i przetwórstwem.Niewiele jest przedsiębiorstw prowadzących intensywną obróbkę i wszechstronną utylizację produktów ubocznych.Dlatego należy zwiększyć wsparcie rządowe i stworzyć kompletny łańcuch przemysłowy skoncentrowany na przemyśle mięsnym, obejmujący hodowlę, ubój i głębokie przetwarzanie, przechowywanie i transport chłodniczy, sprzedaż hurtową i dystrybucję, sprzedaż detaliczną produktów, produkcję sprzętu oraz powiązane szkolnictwo wyższe i badania naukowe.Skala i stopień unowocześnienia przemysłu mięsnego sprzyja dalszemu promowaniu szybkiego rozwoju przemysłu mięsnego i zmniejszaniu dystansu do zagranicznych krajów rozwiniętych.


Czas postu: 16-05-2022