Produkty

Prysznic powietrzny

  • Prysznic automatyczny do drzwi

    Prysznic automatyczny do drzwi

    Prysznic powietrzny przyjmuje formę strumienia powietrza.Wentylator odśrodkowy wtłacza powietrze przefiltrowane przez filtr wstępny w skrzynce podciśnienia do skrzynki statycznej, a następnie czyste powietrze wydmuchiwane przez dyszę powietrzną przechodzi przez obszar roboczy z określoną prędkością wiatru.Cząsteczki kurzu i cząstki biologiczne ludzi i przedmiotów są usuwane, aby osiągnąć cel czyszczenia.